بخشی از کتاب فلسفه تنهایی :

دیگران فقط تا آن اندازه می توانند متوجه تنهایی ما شوند که ما خودمان آن را به نمایش می گذاریم. هیچ کسِ دیگری نمی تواند به زور خودش را داخلِ تنهایی ما کند و آن را محو سازد. اما ما همیشه می توانیم کسی را به داخل تنهایی مان راه دهیم و درست در همین نقطه است که دیگر تنهایی وجود نخواهد داشت و جایش را جمع می گیرد.

کتاب فلسفه تنهایی
انتشارات : نشر نو
نویسنده : خشایار دیهیمی

احساس تنهایی، احساسی است که همگی مان از کودکی با آن آشنا هستیم، از آن روزی که انگار همه هم بازی داشتند غیر ما؛ از آن شبی که در غم تنهایی گذراندیم، هرچند خیلی دلمان می خواست همراه و همدمی داشته باشیم؛ از آن مهمانی که در آن هیچ کس را نمی شناختیم و دور و برمان پر از آدم هایی بود که سخت گرم صحبت با دیگران بودند

میشود در میان انبوهی از جمعیت تنها بود، تنهایی یک درد اجتماعی ست چونان که ما را وا می دارد تا از علت درد کناره بجوییم.این یک کتاب فلسفه است اما فلسفه به معنای هنر زندگی کردن ، این کتاب هنر تنهایی ست ، تنهایی میتواند هم بهترین ها را برایت شکل دهد هم بدترین هایش را . اما آنچه هم اکنون میدانم، در ورای تمام تنهایی هاییم ، در نبودنت، “اینجا هیچ چیز نیست جز تنهایی برای من ،جز تنهایی برای من … تنهایی.”

تنهایی سکوتی دارد که تو را وادار می‌کند آدم بهتری باشی. تنهایی خلوتی دارد که چشم هایت را باز می‌کند که چقدر آدم دیگر اطرافت هست و تو می‌توانی دل‌سیر آن‌ها را ببینی. آدم تنها که باشی، وقت داری درباره‌ی دیگران فکر کنی، آدم تنها به اندازه‌ی کافی وقت دارد به خودش خوب فکر کند، چون روزها و ساعت‌ها در اختیارش هستند و هیچ‌کس و هیچ‌چیز مزاحم او نمی‌شود.

Loneliness 15 compressor 2 780x405 1 - فلسفه تنهایی - Meraj Hadad - Meraj App - Meraj Web
کتاب فلسفه تنهایی