گاهی اوقات انسان آنقدر سرگرم رسیدن به علایقش می شود که نمی تواند از بالا به خود نگاه کند و وضع خود را ببیند . اگر از بالا به وضع خود نگاه کند، می بیند که سال هاست که در حال دور زدن است و از نقطه ای که آغاز کرده، ذره ای دور نشده است

نقطه آغاز

گزیده ای از سخنان استاد علیرضا پناهیان

امشب می‌خواهم یک راز دیگری را با شما در میان بگذارم. آن راز چیست؟ نقطۀ آغاز خرابی یک آدم مومن کجاست؟ خیلی ها که در نقطه آغاز خرابی هستند، فکر نمی‌کنند در حال خراب شدن هستند، اتفاقاً حس می‌کنند خیلی آدم‌های خوبی هستند. واقعش هم این است که هنوز خراب نشده‌اند ولی در آستانۀ خراب شدن هستند. یک مؤمن که در حال فاسد شدن است و ایمانش دارد می‌گندد، دقیقاً از کدام نقطه شروع شده است؟ یک گناه درشت؟ نه نه این طوری نیست

پیشنهاد میکنیم این مطلب را مطالعه فرمایید   میرعادل!

گر 27 میلیون آدم در اربعین به بیابان بریزد به طرف اباعبدالله حرکت کند، صفرهایش را یادشان می‌رود، اما اگر بگویند 27 هزار نفر در شهری داد می‌زنند که ما موسیقی آزاد می‌خواهیم، 27 هزار نفر را برای خودش قدرت می‌بیند، ولی 27 میلیون نفر را اصلا نمی‌بیند. بهش می‌گویی: بیا بنشین حساب کن، امام حسین(ع) خیلی بیشتر طرفدار دارد،؛ نمی‌فهمد. واقعیت‌های بسیار بزرگ را نمی‌بیند!

پیشنهاد میکنیم این مطلب را مطالعه فرمایید   کلمات پرکاربرد انگلیسی