گرفتم در همه احوال حق گویی و حق جویی
و حق با توست
ولی حق را برادر جان، به زور این زبان‌نافهم آتش‌بار
نباید جست!
اگر این بار شد وجدان خواب‌آلوده‌ات بیدار،
تفنگت را زمین بگذار

پیشنهاد میکنیم این مطلب را مطالعه فرمایید   حیف شد
آهنگ تفنگت را زمین بگذار ، محمد رضا شجریان روحت شاد