چه میشود کرد …. برای فرار از تمامی دردها کجا میتوان رفت… کجای دنیاست که هیچ درد و ماتمی وجود ندارد کجاست که فقط آرامش حاکم است آنجا کجاست که کوله ام را برای رسیدن به مقصدش ببندم. اما میدانی… هرجای دنیا که بروی آسمان آبی ست همه جای دنیا مردمش یک رنگ هستند فقط خودت هستی که میتوانی متفاوت باشی آنگاه هرجای دنیا باشی آرامش را حاکم میکنی مهم تویی مهم باورهای توست مهم فکر و زندگی توست . ( ادامه بعد از تصویر )

anwa5753ccmj - چه میشود کرد .... - Meraj Hadad - Meraj App - Meraj Web
چه میشود کرد

خسته ایم… نفس هایمان به شمارش افتاده است! میدانم! میفهمم! درک میکنم! به کاغذ ها نگاه میکنم! به محاسبات… به معادلات آینده ام که هیچ کس قادر به حلشان نیست… بی خبرم… بی خبرند! آدم ها گاهی می آیند گاهی می روند گاهی برایشان صرف داری گاهی نه… یک روز دوستت دارند روز دیگر نه…به خاطر این آدمها نمیتوان رفتن را انتخاب کرد یا به خاطر آنها ماندن در سکون زندگی را انتخاب کنی باید ببینی خودت چه میخواهی به حساب مردم این روزگار نمیتوان کاری کرد. آدم ها یک روز هستند اما فردایش مسیرشان را عوض میکنند پس نا امید نباش و همچنان ادامه بده در تاریک ترین نقطه ی زندگیت چراغ باش…

پیشنها میکنم فیلم های زیر را نگاه کنید

من که خودم خیلی دوستشون دارم
معراج حداد | Meraj Hadad
پیشنهاد میکنیم این مطلب را مطالعه فرمایید   عیدتان مبارک