در شبی که از لحاظ آمار بازی بهتر از حریف اماراتی بودیم موقعیت سوزیها باعث شد امتیاز کامل این بازی اسیایی را از استقلال گرفت و البته پنالتی گرفته نشد و گل سالم افساید اعلام شد. دم هوادارامون گرم با این شرایط اقتصادی و گرانی بلیط در کنار اس اس بودند

پیشنهاد میکنیم این مطلب را مطالعه فرمایید   مربی بزرگ