بخدا نمیخواد آدم بزرگی باشین شما همون آدم باشین کافیه صدایی در سرت می‌گوید که این کار را نکن. گوش نمی‌دهی ولی ول کن نیست. گیر داده. ته دلت خودت می‌دانی که حرفی که می‌زند درست است. نباید آن را انجام بدهی ولی هر بار حرفش را گوش نمی‌دهی. این صدا همیشه همراه ما است. صدایی از درون وجودمان که گاهی خیر ما را می‌خواهد و گاهی شر به پا می‌کند. اما چیزی که خیلی مهم است این است که همه ما می‌دانیم کی باید حرفش را گوش دهیم و کی نباید حرفش را گوش دهیم.

می دانیم که انسان بودن به معنی واقعی کاری بس سخت است یک میدان نبرد است  جنگ و دست و پنجه نرم کردن با یک حریف مجهز است به انواع ابزار الات جنگی که نمیشود با دست خالی به میدان رفت چه برسد به اینکه بخواهیم پیروز میدان هم باشیم جنگ سر انسانیّت انسان است می خواهیم ثابت کنیم که انسانیم نه حیوان ، چه باید بکنیم که در این نبرد حق علیه باطل ، در این نبرد جنبه معنوى با جنبه ناسوتى ، در این جهاد که پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) آن را جهاد اکبر نامیده است غالب شویم ؟

پیشنهاد میکنیم این مطلب را مطالعه فرمایید   حیف شد

همیشه نیرو باید از خارج بیاید، اگر نیرو از خارج نیاید مغلوبیم و علتش هم معلوم است ، براى اینکه آن جنبه مادى همیشه طوفانى است و لشکریان آن هم یکى دوتا نیستند، فراوانند؛ غریزه حب مال ، غریزه حب جاه ، غریزه حب اولاد هستند. غرائز صفات رذیله نظیر کینه توزى ، حسد و امثال اینها و همچنین قانون وراثت ، قانون محیط و قانون تغذیه هم مى باشد. همه اینها یک طرف و طرف دیگر فقط جنبه معنوى است. پس چه باید بکنیم ، با فرض اینکه جنبه مادى و جنبه حیوانى ما از نظر تجهیزات بسیار قوى و آن جنبه ملکوتى ما بسیار ضعیف است ، چه باید کرد؟ شما بگویید چه کنیم ؟

پیشنهاد میکنیم این مطلب را مطالعه فرمایید   بودن یا نبودن ؟