راست بگو حتی اگر صدایت بلرزد! 

ما 0 مقاله نوشته شده توسط این نویسنده داریم...

معراج حداد

هیچ مذهبی برتر از حقیقت و عدالت نیست . انسان بودن یک دین است که پیروان چندانی ندارد.من مسئول حرفایی هستم که می زنم نه چیزایی که تو برداشت می کنی! نگران حرف مردم هم درباره من نباش خدا پرونده ای که دیگران برام می نویسن رو نمی خونه ! به صفحه معراج اپ هم سر بزنید