نمایشی که همه را تحت تاثیر قرار داد و باعث غافلگیری و گریه داوران و حضار شد . گاهی میشه تلاش کرد که نداشته هامون رو تقویت کنیم، طوری که همه فکر کنن اتفاقی که مشاهده میکنن یا میبینن جزوی از ماست. گاهی میشه ما یک استعداد خدادادی داشته باشیم، مثلاً عدد پی رو تا بی نهایت اعشار حفظ کنیم. گاهی میشه بتونیم از هر دو نیمکره مغزمون بطور همزمان استفاده کنیم و با دو دوست همزمان دو تصویر مختلف رو ترسیم کنیم. گاهی چنان کنترلی روی اعضای بدنمون داریم که میتونیم قلبمون رو از کار بندازیم و مجدداً احیاش کنیم. گاهی هم میتونیم در سدد تقویت خودمون بر بیایم و موسیقی ای رو به بهترین شکل بخونیم که داور بخاطر عدم آگاهی از این همه تبهر، متوجه استعدادمون نشه.

و گاهی میشه برای نشون دادن توانایی چنان در یک نقشی فرو بری که شاید خودتم، خود جدیدت رو باور داشته باشه و داور شاید از روی حسادت و شاید هم احساساتی که اون هم نشان دهنده مهارت بی حد تو هستش بهت رای منفی بده و در آخر هم نادیده بگیرتت. من به شخصه اجرای هادی مرتضی زاده رو در برنامه عصر جدید، بارها بعد از اجرای مستقیمش، مشاهده کردم و هر بار بیشتر به این اجرا علاقه مند شدم.

کلیپ ویدویی هادی مرتضی زاده در برنامه عصر جدید که همه در شوک فرو رفتن
 
پیشنهاد میکنیم این مطلب را مطالعه فرمایید   میرعادل!