من فرزند رسانه ملی هستم . جمله ای که در توصیف خودش گفت از هر چیزی گویاتره ! گویاتر از دوگانه  عادل و فیک صدا و سیما که یکی قهرمان ملی و دیگر نماد شر و تاریکی شده . رابطه دو طرفه بر اساس منفعتی که توش 95 درصد خطوط قرمز رعایت میشه ولی منت سانتی مانتال بازی اون پنج درصد سر ماست

سانتی مانتال به چه معنی است ؟ دارای ظاهری آراسته و رفتاری همراه با ظرافت یا دارای روحیه ای ظریف و احساساتی
عادل سوپر قهرمان زندگی من هستش

کلیپ ویدویی سکوت عادل فردوسی پور برای نود شکست

پیشنهاد میکنیم این مطلب را مطالعه فرمایید   حیف شد